Kế hoạch kiểm tra lại cho Học sinh NH 2020-2021

Căn cứ Công văn số 815/PGDĐT-QLGDTHCS ngày 22/07/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Long Khánh về việc Hướng dẫn tổ chức kiểm tra lại năm học 2020-2021;

Căn cứ vào kết quả xếp loại cuối năm trường THCS Hồ Thị Hương xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm lại năm học 2020 – 2021 như sau:

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức ôn tập và kiểm tra lại - Năm học 2020-2021

 

Căn cứ Công văn số 815/PGDĐT-QLGDTHCS ngày 22/07/2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Long Khánh về việc Hướng dẫn tổ chức kiểm tra lại năm học 2020-2021;

Căn cứ vào kết quả xếp loại cuối năm trường THCS Hồ Thị Hương xây dựng kế hoạch tổ chức ôn tập và kiểm lại năm học 2020 – 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU:

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, lưu ban.

Giúp các em có thời gian ôn tập lại kiến thức và kiểm tra lại đạt hiệu quả.

II. NỘI DUNG :

1. Đối tượng và số lượng học sinh kiểm tra lại.

- Tất cả các học sinh có kết quả học lực yếu năm học 2020 – 2021 (có danh sách kèm theo). Trong đó:

Khối

Số HS KT lại

Toán

Vật lý

Hóa học

Sinh học

Ngữ văn

Địa lý

Tiếng Anh

Ghi chú

6

03

3

 

 

 

 

 

 

 

7

04

1

 

 

 

 

 

3

 

8

12

9

2

2

3

2

1

1

 

TC

19

13

2

2

3

2

1

4

 

 

2. Nội dung, thời gian ôn tập

  1. Nội dung, chương trình ôn tập kiểm tra lại:

Kiến thức trọng tâm học kì 2 năm học 2020-2021.

Giáo viên được phân công giảng dạy, xây dựng nội dung ôn tập cụ thể, phù hợp với đối tượng học sinh nhằm cũng cố kiến thức nền và vận dụng hiệu quả vào bài kiểm tra.

b)  Thời gian ôn tập, số lượng tiết ôn tập:

- Thời gian ôn tập:

Từ ngày 02/8/ 2021 đến 10/8/2021: Học tập trung tại trường.

- Số lượng tiết ôn tập:

Môn Ngữ văn, Toán: 10 tiết/tuần

Môn Tiếng Anh, Hoá, Lý: 4 tiết/tuần

Các bộ môn còn lại (Địa lý, Sinh học): 2 tiết/tuần

3) Phân công giáo viên giảng dạy:

STT

HỌ VÀ TÊN GV DẠY

MÔN

KHỐI LỚP

Số HS

1

Đào Thị Mai Chi

Toán

6

3

2

Lê Thành Hà

Toán

7

1

3

Lương Thị Hồng

Toán

8

9

4

Phạm Thị Thu Trang

Ngữ Văn

8

2

5

Nguyễn Thị Mẫn

Hóa học

8

2

6

Huỳnh Thị Như Phượng

Vật lý

8

2

7

Nguyễn Thị Thu Nga

Tiếng Anh

7

3

8

Hà Thị Minh Thảo

Tiếng Anh

8

1

9

Lê Văn Bình

Địa lý

8

1

10

Đào Thị Nguyện

Sinh

8

3

 

4) Thời khóa biểu thực hiện ôn tập:

Ngày

Số tiết

Môn

Khối

Giờ bắt đầu

Ghi chú

Thứ Hai
02/8/2021

2

Văn

8

13 giờ 30 phút

 

2

Toán

6,7,8

13 giờ 30 phú

 

Thứ Ba

03/8/2021

2

Tiếng Anh

7,8

13 giờ 30 phút

 

2

Vật lý

8

15 giờ 15 phút

 

Thứ Tư

04/8/2021

2

Văn

8

7 giờ 30 phút

 

2

Toán

6,7,8

7 giờ 30 phút

 

2

Hóa học

8

9 giờ 15 phút

 

Thứ Năm

05/8/2021

2

Tiếng Anh

7,8

7 giờ 30 phút

 

2

Vật lý

8

9 giờ 15 phút

 

Thứ Sáu

06/8/2021

2

Văn

8

7 giờ 30 phút

 

2

Toán

6,7,8

7 giờ 30 phút

 

2

Sinh học

8

9 giờ 15 phút

 

Thứ Hai

09/8/2021

2

Văn

8

7 giờ 30 phút

 

2

Toán

6,7,8

7 giờ 30 phút

 

2

Địa lý

8

9 giờ 15 phút

 

Thứ Ba

10/8/2021

2

Văn

8

7 giờ 30 phút

 

2

Toán

6,7,8

7 giờ 30 phút

 

2

Hóa học

8

9 giờ 15 phút

 

 

5.  Tổ chức kiểm lại và xét lên lớp:

a) Ra đề kiểm tra lại:

- Giáo viên dạy ra đề cương ôn tập và phát cho học sinh: Trước ngày 01/8/2021

- Nội dung: trọng tâm kiến thức ở học kỳ II năm học 2020-2021 và hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung chương trình giáo dục phổ thông của Bộ GD&ĐT. Nội dung kiểm tra cần hướng đến phát huy được phẩm chất và năng lực  của học sinh.

- Yêu cầu đề kiểm tra:

Đề kiểm tra phải bảo đảm tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, thể hiện đúng mức độ, yêu cầu về kiến thức và kỹ năng được xác định trong chương trình và SGK của mỗi môn học phải phù hợp với năng lực học sinh diện kiểm tra lại. Lời văn và câu chữ phải rõ ràng, không sai sót.

- Thời gian làm bài quy định: Môn Ngữ văn và Toán: 90 phút; các môn còn lại: 45 phút.

b) Việc tổ chức kiểm lại:

- Giáo viên chủ nhiệm thông báo lịch ôn tập kiểm tra lại và lịch kiểm tra lại cho học sinh kiểm tra lại của lớp mình và đôn đốc các em tham gia đầy đủ các buổi ôn tập và kiểm tra.

- Trong thời gian tổ chức kỳ thi, học sinh vắng thi nếu có đơn xin phép của PHHS thì được xét thi lại đợt 2.

- Sau khi kiểm tra, tổ chức chấm thi tập trung tại trường và đánh giá xếp loại theo Thông tư 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020: Thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

Thời gian kiểm tra lại: Ngày 11/8 đến ngày 13/8/2021

Ngày

Buổi

Môn

Khối

Giờ bắt đầu

Thời gian làm bài

Thứ Tư
11/8/2021

Sáng

Toán

6,7,8

7 giờ 30 phút

90 phút

Địa lý

8

9 giờ 30 phút

45 phút

Thứ Năm

12/8/2021

Sáng

Ngữ văn

8

7 giờ 30 phút

90 phút

Tiếng Anh

7,8

9 giờ 30 phút

45 phút

Thứ Sáu

13/8/2021

Sáng

Hóa học

8

7 giờ 30 phút

45 phút

Sinh học

8

8 giờ 30 phút

45 phút

Vật lý

 

9 giờ 45 phút

45 phút

 

Lưu ý: Trong thời gian ôn tập và kiểm tra lại nếu có dịch bệnh xảy ra phải thực hiện giãn cách xã hội mà học sinh dừng đến trường thì thực hiện dạy ôn tập và kiểm tra trực tuyến theo thời khóa biểu và lịch kiểm tra lại.

c) Xét duyệt và hoàn thành công tác kiểm tra lại:

-  Lúc 8 giờ 00 ngày 16/8/2021: Họp HĐ xét duyệt công tác kiểm tra lại.                 

- Sáng ngày 17/8/2021: niêm yết công bố kết quả kiểm tra lại. Giáo viên Chủ nhiệm các lớp có học sinh thi lại hoàn tất việc vào Sổ Gọi tên và ghi điểm và học bạ học sinh.

- Sáng ngày 18/8/2021: Ban Giám hiệu kiểm tra, phê duyệt sổ điểm và học bạ sau khi thi lại.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với ban giám hiệu

Lên Kế hoạch ôn tập và kiểm tra lại năm học 2020-2021.

Thực hiện đề kiểm tra chính thức theo đúng quy trình bảo mật.

Thực hiện hồ sơ dạy học và kiểm tra online (nếu có) theo Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 30/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phân công GV hỗ trợ công tác dạy học, tạo phòng học và thi trực tuyến: Nguyễn Quang Chung. Báo ID và passcode cho GVCN và GVBM trước 01 ngày.

Thực hiện báo cáo kết quả kiểm tra lại:

- Ngày 30/7/2021: các đơn vị nộp kế hoạch tổ chức kiểm tra lại bằng file scan có chữ ký và đóng dấu qua địa chỉ email: thcsphonglongkhanh@gmail.com.

- Ngày 19/8/2021 các đơn vị nộp kết quả tổ chức kiểm tra lại bằng file scan có chữ ký và đóng dấu qua địa chỉ email: thcsphonglongkhanh@gmail.com; đồng thời nhập kết quả trực tuyến bằng bảng tính google drive tại địa chỉ email nêu trên.

2. Đối với giáo viên được phân công giảng dạy

Giáo viên được phân công dạy ôn tập các môn có mặt tại trường để dạy học sinh theo thời khoá biểu, điểm danh và báo về BGH học sinh vắng theo buổi dạy.

Nộp chương trình dạy học theo số tiết quy định của từng môn, đề cương, đề kiểm tra đề xuất vào ngày 02/8/2021.

Trong trường hợp thực hiện giãn cách, thực hiện dạy học trên Zoom, Google meet, K12 online … theo quy định của nhà trường. Gởi ID và passcode để học sinh vào học trước 30 phút, trong quá trình dạy ghi lại nội dung dạy. Điểm danh học sinh và báo cho GVCN những trường hợp học sinh vắng học ngay từ đầu buổi học.

- Sau các buổi kiểm tra , nhận bài và tiến hành chấm kiểm tra, ráp phách, lên điểm; tổng hợp điểm gửi Ban Giám hiệu nhà trường (theo mẫu).

3. Đối với giáo viên chủ nhiệm

Thông báo lịch học ôn tập và kiểm tra đến từng học sinh kiểm tra lại và báo về cho BGH những trường hợp cần hỗ trợ.

Cùng với GVBM hỗ trợ và liên lạc nếu học sinh vắng học không có lý do.

Cập nhật điểm kiểm tra lại vào sổ ghi điểm và học bạ.

Trên đây là kế hoạch tổ chức ôn tập và thi lại năm học 2020– 2021của trường THCS Hồ Thị Hương. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Ban Giám hiệu để kịp thời hướng dẫn và điều chỉnh
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 8
Tháng 12 : 37
Năm 2021 : 6.019