GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Hùng Vương - Thành Phố Long Khánh - tỉnh Đồng Nai

Email:  thcshothihuong@gmail.com

Điện thoại: 02513.876561

 

Trường THCS Hồ Thị Hương được thành lập từ năm học1988-1989 với tên gọi ban đầu là trường phổ thông cấp 2 Hồ Thị Hương, toạ lạctại đường Nguyễn Văn Bé, khu Xuân Trung, thị trấn Xuân Lộc, với 5 lớp (2 lớp 6,2 lớp 7 và 1 lớp 8), với hơn 200 học sinh và gần 20 cán bộ, giáo viên, nhânviên. Cơ sở khi đó có 12 phòng học cấp 4 đã xuống cấp

Năm học 1990-1991, có sự sát nhập học sinh và giáoviên của trường Lê Văn Tám. Đến ngày 17/12/1992 theo Quyết định số 942/QĐ.UBHcủa Ủy ban nhân dân huyện Long Khánh trường được đổi tên thành trường Phổ thôngtrung học cấp 2 Hồ Thị Hương. Đầu năm học 1994-1995 trường được đổi tên là THCSHồ Thị Hương theo Quyết định số 68/QĐ.TC ngày 12/9/1994 của Sở Giáo dục và Đàotạo tỉnh Đồng Nai. Tháng 4/1995 ngôi trường mới được bắt đầu xây dựng tại đườngHùng Vương, khu Xuân Bình, Thị trấn Xuân Lộc. Ngày 11/11//1996, giáo viên vàhọc sinh cấp 2 của trường PTCS Hòa Bình được sát nhập vào theo tình hình pháttriển và chủ trương xóa ca ba trên địa bàn thị trấn Xuân Lộc. Đến tháng 11/1998ngôi trường mới được xây dựng hoàn chỉnh và đi vào hoạt động với quy mô hiệnđại cho đến nay